Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 11/12/2017 đến Chủ nhật ngày 17/12/2017)

Thứ Sáu, 08/12/2017 - 21:56

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 11/12/2017

 

THỨ BA

Ngày 12/12/2017

 

THỨ TƯ

Ngày 13/12/2017

 

THỨ NĂM

Ngày 14/12/2017

THỨ SÁU

Ngày 15/12/2017

 

THỨ BẢY

Ngày 16/12/2017

CHỦ NHẬT

Ngày 17/12/2017

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Họp Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

8h30 Dự Hội nghị toàn quốc Tổng kết Luật thanh tra, Luật tiếp công dân tại thành phố Hà Nội

 

Sáng: 7h30 Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Họp BCĐ thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh

Sáng: Tiếp công dân định kỳ tháng 12/2017

 

 

Chiều: Công tác tại Hà Nội

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Công tác tại Hà Nội

 

 

2

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Họp Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

8h Dự Hội nghị toàn quốc về vật liệu xây dựng năm 2017 tại Bộ Xây Dựng

Sáng: 7h30 Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Kiểm tra công tác GPMB dự án cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn

Sáng: 8h Họp Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới

 

 

Chiều: Công tác tại Hà Nội

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Tiếp công dân định kỳ tháng 12/2017

 

 

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Họp Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 09h Tiếp xã giao Đoàn công tác của tỉnh Gangwon, Hàn Quốc

Sáng: 7h30 Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 7h30 Dự và chỉ đạo kỳ họp HĐND huyện Bình Gia

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: 14h Kiểm tra công tác chống buôn lậu khu vực xã Tân Thanh, Tân Mỹ, thị trấn Đồng Đăng

Chiều: 14h Họp xem xét tiến độ xây dựng khu trung chuyển hàng hóa

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

4

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Họp Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Sáng:

- Dự Hội thảo tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Dự bàn giao bò - Chương trình cho vay bò cái giống sinh sản tỉnh

Sáng: 7h30 Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Họp BCĐ thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh

Dự hội nghị BCĐ Tây Bắc tại Lào Cai

Dự hội nghị BCĐ Tây Bắc tại Lào Cai

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: 14h Dự Lễ tổng kết và trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tại Trung tâm Hội nghị tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn