Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc dự thảo văn bản đề xuất, kiến nghị giải quyết những bất cập trong hoạt động xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng (4215/VP-KTTH, ngày 07/12/2017).

 

Kính gửi: Cục Hải quan.

 

Sau khi xem xét Công văn số 2750/HQLS-GSQL ngày 04/12/2017 của Cục Hải quan về việc báo cáo hoạt động xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Cục Hải quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, dự thảo văn bản của UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và các Bộ, ngành có liên quan xem xét, giải quyết những khó khăn, bất cập trong hoạt động xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng; dự thảo gửi UBND tỉnh trước ngày 15/12/2017.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Cục Hải quan, các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn