Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự bàn giao bò - Chương trình cho vay bò cái giống sinh sản tỉnh Lạng Sơn (361/GM-UBND ngày 07/12/2017).

GIẤY MỜI

Dự bàn giao bò - Chương trình cho vay bò cái

giống sinh sản tỉnh Lạng Sơn

           

          Thực hiện Chương trình cho vay bò cái giống sinh sản tỉnh Lạng Sơn năm 2017; Quyết định của Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup đồng ý hỗ trợ cho 200 hộ dân tại 3 huyện Bình Gia, Văn Quan và Đình Lập được vay bò cái giống năm 2017, Ban Chỉ đạo Chương trình cho vay bò cái giống sinh sản tỉnh Lạng Sơn và Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup tổ chức nghiệm thu, bàn giao bò tại 03 huyện, cụ thể như sau:

1. Thành phần

a) Cấp tỉnh

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình cho vay bò cái giống sinh sản tỉnh;

- Các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình cho vay bò cái giống sinh sản tỉnh theo Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

b) Tập đoàn Vingroup và Quỹ Thiện Tâm

- Lãnh đạo Tập đoàn Vingroup;

- Lãnh đạo Quỹ Thiện Tâm;

- Lãnh đạo Vincom Lạng Sơn;

- Đại diện Ban Truyền thông Tập đoàn Vingroup.

c) Các huyện, xã

- Lãnh đạo UBND huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện và Ban Điều hành Chương trình cho vay bò cái giống sinh sản các huyện: Bình Gia, Văn Quan, Đình Lập (do Ban Điều hành huyện mời);

- Lãnh đạo UBND xã, Hội Chữ thập đỏ xã và Ban Thực thi Chương trình cho vay bò cái giống sinh sản các xã: Bình La, Quang Trung, Vân Mộng, Hữu Lễ, Thái Bình (do Ban Thực thi các xã mời).

 

2. Nội dung

Tổ chức nghiệm thu, bàn giao bò cho các huyện: Bình Gia, Văn Quan và Đình Lập.

3. Thời gian, địa điểm

- Từ 09 giờ, ngày 12/12/2017 (thứ Ba), tại Hội trường UBND các xã: Bình La, Quang Trung (huyện Bình Gia); Vân Mộng, Hữu Lễ (huyện Văn Quan);

- Từ 09 giờ, ngày 13/12/2017 (thứ Tư), tại Hội trường UBND xã Thái Bình (huyện Đình Lập).

4. Tổ chức thực hiện

a) Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình cho vay bò cái giống sinh sản tỉnh phối hợp cùng đại diện Quỹ Thiện Tâm, đơn vị cung ứng bò giống vận chuyển bò đến các điểm bàn giao; phối hợp cùng Ban Điều hành, Ban thực thi Chương trình cho vay bò cái giống sinh sản thực hiện thủ tục trao bò cho các hộ dân.

b) Giao Trưởng Ban Điều hành Chương trình cho vay bò cái giống sinh sản các huyện chỉ đạo các đơn vị thành viên phối hợp với cơ quan thường trực (Hội Chữ thập đỏ) chuẩn bị các nội dung theo các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh đã triển khai.

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn