Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động sản xuất, kinh doanh mặt hàng nhôm (4202/VP-KTTH, ngày 07/12/2017).

 

Kính gửi:

Sở Công Thương.

 

Thực hiện Công văn số 432/VPTT-TH ngày 30/11/2017 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc tăng cường kiểm tra, xử lý mặt hàng nhôm, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mặt hàng nhôm trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh nhôm giả thương hiệu Xingfa (nếu có); dự thảo Báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh theo yêu cầu tại Công văn trên và trực tiếp gửi Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trước ngày 20/12/2017.

(Công văn số 432/VPTT-TH được gửi kèm theo qua eOffice và trên Trang thông tin của Văn phòng UBND tỉnh)

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Công Thương và các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn