Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc góp ý Điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến QL.1 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 (4201/VP-KTTH, ngày 07/12/2017).

 

Kính gửi: Sở Công Thương.

 

Thực hiện Công văn số 11349/BCT-KH ngày 30/11/2017 của Bộ Công Thương về việc góp ý đề án điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến Quốc lộ 1 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo đề án trên, trực tiếp gửi Bộ Công Thương theo đúng yêu cầu.

(Công văn số 11349/BCT-KH được được gửi qua eOffice, trên trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Công Thương, các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn