Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc hoàn thiện quy trình, thảo thuận phối hợp, cam kết đảm bảo triển khai thực hiện chính sách (4199/VP-KTTH, ngày 07/12/2017).

 

  Kính gửi: Sở Tài chính.

 

Ngày 05/12/2017, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp triển khai Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND về ban hành chính sách “Chính quyền đảm bảo cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại để thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội, giai đoạn 2016-2020”. Trên cơ sở các ý kiến tham gia, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

 

Sở Tài chính tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia tại cuộc họp; chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục xây dựng dự thảo quy trình, thảo thuận phối hợp, cam kết đảm bảo để triển khai, thực hiện chính sách và tổ chức lấy kiến của các ngân hàng thương mại. Thời gian hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 16/12/2017.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Tài chính và các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn