Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự họp xử lý các vướng mắc ứng dụng Phần mềm quản lý phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu (357/GM-UBND ngày 03/12/2017 ).

GIẤY MỜI

Dự họp xử lý các vướng mắc ứng dụng Phần mềm quản lý phương tiện

xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 12/2017, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, các cơ quan kiểm dịch;

- Lãnh đạo và Chuyên viên liên quan Văn phòng UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn;

- Tổ chuyên gia Công nghệ thông tin (theo Quyết định số 77/QĐ-STTTT ngày 14/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông);

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng và đại diện bộ phận trực tiếp ứng dụng Phần mềm tại các cửa khẩu: Tân Thanh, Cốc Nam, Hữu Nghị, Chi Ma (Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn mời);

- Các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại các cửa khẩu: Tân Thanh, Cốc Nam, Hữu Nghị, Chi Ma (Giao Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn mời).

2. Nội dung: Xem xét, xử lý các vướng mắc trong ứng dụng Phần mềm quản lý phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu: Tân Thanh, Cốc Nam, Hữu Nghị, Chi Ma.

3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 08h00’, ngày 05/12/2017 (thứ Ba).

- Địa điểm: Phòng họp tầng 4, Trụ sở UBND tỉnh.

4. Phân công chuẩn bị:

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chuẩn bị báo cáo tình hình ứng dụng Phần mềm tại các cửa khẩu;

- Các ngành, lực lượng tại cửa khẩu chuẩn bị báo cáo những khó khăn, vướng mắc, đề xuất hướng giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ.  

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn