Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời dự họp triển khai Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh (356/GM-UBND ngày 30/11/2017).

GIẤY MỜI

Dự họp triển khai Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND

ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 12/2017, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với nội dung như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tư pháp, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý ĐTXD công trình dân dụng, Ban Quản lý ĐTXD công trình hạ tầng kỹ thuật, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh;

- Các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn;

- Giám đốc các Ngân hàng thương mại: TMCP An Bình-Chi nhánh Lạng Sơn, TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn, TMCP Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Lạng Sơn, TMCP Sài Gòn - Hà Nội- Chi nhánh Lạng Sơn.

- Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo Văn phòng, Phòng KTTH và  KTN;

2. Nội dung: Triển khai Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh về chính sách “Chính quyền bảo đảm cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2016– 2020”.

3. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 12 năm 2017 (thứ Ba).

4. Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến, tầng 3 trụ sở UBND tỉnh.

5. Tổ chức thực hiện:

- Sở Tài chính chuẩn bị tài liệu theo nội dung cuộc họp (Tài liệu chuẩn bị đủ cho các thành phần dự họp).

- Các thành phần tham dự chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ.

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn