Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 04/12/2017 đến Chủ nhật ngày 10/12/2017)

Thứ Sáu, 01/12/2017 - 15:07

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 04/12/2017

 

THỨ BA

Ngày 05/12/2017

 

THỨ TƯ

Ngày 06/12/2017

 

THỨ NĂM

Ngày 07/12/2017

THỨ SÁU

Ngày 08/12/2017

 

THỨ BẢY

Ngày 09/12/2017

CHỦ NHẬT

Ngày 10/12/2017

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 7h30 Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ mười

Sáng: 7h00 Kiểm tra tình hình quản lý, khai thác Bãi xử lý rác thải Tân Lang, huyện Văn Lãng

7h30: Dự kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI

7h30: Dự kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI

Sáng: 7h30 Dự kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: 14h Dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa TAND tỉnh và UBND tỉnh trong công tác giải quyết các vụ án hành chính, các vụ án dân sự

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

2

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 7h30 Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ mười

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

7h30: Dự kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI

7h30: Dự kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI

Sáng: 7h30 Dự kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: 14h Dự Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2018

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 7h30 Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ mười

Sáng: 8h Họp xử lý các vướng mắc ứng dụng Phần mềm quản lý phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu

7h30: Dự kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI

7h30: Dự kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI

Sáng: 7h30 Dự kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: 14h Họp triển khai Quyết định về chính quyền đảm bảo cho Doanh nghiệp vay  vốn

Chiều: 16h30 Tiếp xã giao Đoàn đại biểu Công an Biên phòng Trung Quốc

 

4

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 7h30 Dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ mười

Sáng: 08h00’ Họp Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên

7h30: Dự kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI

7h30: Dự kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI

Sáng: 7h30 Dự kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: 14h Họp Ban Tổ chức phục vụ Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng Xuân Mậu Tuất lần thứ nhất - Năm 2018

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn