Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh trong công tác giải quyết các vụ án hành chính, các vụ án dân sự (354/GM-UBND ngày 30/11/2017).

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp

giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh trong công tác

 giải quyết các vụ án hành chính, các vụ án dân sự

 

 

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 702/KH-UBND-TAND ngày 31/10/2017 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết các vụ án hành chính, các vụ án dân sự, UBND tỉnh mời tham dự Hội nghị với nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự Hội nghị:

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh;

- Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy;

- Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân các huyện: Cao Lộc, Hữu Lũng, thành phố Lạng Sơn;

- Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo: Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và lãnh đạo Phòng Tư pháp;

- Trưởng Đoàn Hội thẩm tỉnh;

- Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

2. Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 05 tháng 12 năm 2017 (thứ Ba).

3. Địa điểm: Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn, số 412, đường Hùng Vương, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

4. Nội dung: Sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH-UBND-TAND ngày 10/4/2015 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh trong công tác giải quyết các vụ án hành chính, các vụ án dân sự.

5. Tổ chức thực hiện:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh chuẩn bị báo cáo tham luận tại Hội nghị.

 Ủy ban nhân dân tỉnh kính mời các đồng chí tham dự hội nghị./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn