Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự họp về các giải pháp thu thuế nội địa năm 2018 (347/GM-UBND ngày 27/11/2017).

GIẤY MỜI 

Dự họp về các giải pháp thu thuế nội địa năm 2018.

 

 

          Thực hiện Chương trình công tác tháng 12/2017, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thu ngân sáchtỉnh.

- Giám đốc: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục Trưởng: Cục Hải quan, Cục Thuế; lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

- Chi cục Trưởng Chi cục Thuế các huyện, thành phố và trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục Thuế (Giao Cục Thuế mời).

2. Nội dung: Các giải pháp thu thuế nội địa năm 2018.

3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 7h30 phút, ngày 01/12/2017 (Thứ Sáu).

- Địa điểm: Tại phòng họp Trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

4. Giao nhiệm vụ

- Cục Thuế rà soát lại toàn bộ các chính sách, sắc thuế đang triển khải trên địa bàn tỉnh và các lĩnh vực còn thất thu thuế, các khoản thuế thu chưa đạt; đề xuất các giải pháp quản lý và thu thuế nội địa năm 2018.

- Các thành phần tham dự họp báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ.

(Tài liệu chuẩn bị đủ cho các thành phần dự họp và gửi về UBND tỉnh trước ngày 30/11/2017)

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự họp đúng thời gian địa điểm nêu trên./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn