Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự kiểm tra kết quả ứng dụng Phần mềm quản lý phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh (346/GM-UBND ngày 27/11/2017).

GIẤY MỜI

Dự kiểm tra kết quả ứng dụng Phần mềm quản lý

phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu tại

các cửa khẩu: Tân Thanh, Cốc Nam, Hữu Nghị

 

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 11/2017, UBND tỉnh tổ chức cuộc kiểm tra như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Lãnh đạo: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan;

- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh;

- Tổ trưởng Tổ chuyên gia Công nghệ thông tin (theo Quyết định số 77/QĐ-STTTT ngày 14/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông); cán bộ trực tiếp xây dựng và phát triển Phần mềm;

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chức năng và bộ phận trực tiếp thực hiện việc ứng dụng Phần mềm tại các cửa khẩu: Tân Thanh, Cốc Nam, Hữu Nghị.

2. Nội dung: Kiểm tra kết quả ứng dụng Phần mềm quản lý phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu: Tân Thanh, Cốc Nam, Hữu Nghị.

3. Thời gian, địa điểm: Ngày 28/11/2017 (thứ Ba), cụ thể:

Từ 08h00 kiểm tra tại cửa khẩu Tân Thanh, sau đó kiểm tra tại cửa khẩu Cốc Nam và cửa khẩu Hữu Nghị (thời gian cụ thể theo thực tế phát sinh).

4. Phân công nhiệm vụ:  

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các Đồn Biên phòng chuẩn bị báo cáo theo nội dung kiểm tra; các ngành, lực lượng tại cửa khẩu chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ.  

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn