Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 27/11/2017 đến Chủ nhật ngày 03/12/2017)

Thứ Sáu, 24/11/2017 - 16:05

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 27/11/2017

 

THỨ BA

Ngày 28/11/2017

 

THỨ TƯ

Ngày 29/11/2017

 

THỨ NĂM

Ngày 30/11/2017

THỨ SÁU

Ngày 01/12/2017

 

THỨ BẢY

Ngày 02/12/2017

CHỦ NHẬT

Ngày 03/12/2017

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

7h30 Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ 26

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

8h Dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII

Sáng: 8h Dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII

Sáng: 8h Họp Giao Ban Thường trực Tỉnh ủy

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

2

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

8h Dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII

Sáng: 8h Dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII

Sáng: 8h Họp Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: 8h Kiểm tra việc thực hiện phần mềm quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu

8h Dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII

Sáng: 8h Dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII

Sáng: 8h Làm việc với các cơ quan thu thuế về giải pháp thu ngân sách năm 2018

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tại Hà Nội

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

4

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

7h30 Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ 26

Sáng: 8h30 Dự Lễ Kỷ niệm 55 năm thành lập Bệnh viện Hữu Lũng 1962-2017

8h Dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII

Sáng: - Dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII

- Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009

Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn