Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và công bố Quyết định hạng II đối với Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn

Thứ Sáu, 24/11/2017 - 14:19

Sáng ngày 23/11/2017, Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch đã tổ chức Kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 – 23/11/2017) và công bố Quyết định hạng II đối với Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn. Dự Kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; học sinh các trường THCS và THPT trên địa bàn thành phố cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh…

 

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn

 

Ngày 24/02/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 36/2005/QĐ-TTg, lấy ngày 23/11 hàng năm là ngày Di sản văn hóa Việt Nam nhằm phát huy truyền thống, ý thức trách nhiệm, động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Đặc biệt, gắn với ngày Di sản văn hóa Việt Nam năm 2017, Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn vinh dự được UBND tỉnh quyết định xếp hạng Bảo tàng hạng II, nhằm duy trì, thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ chính trị được giao; hiện nay, Bảo tàng tỉnh đã xây dựng được 12 Bộ sưu tập hiện vật; lưu giữ 73.255 hiện vật với 14.025 hiện vật đủ điều kiện trưng bày; đã có 12.255 tài liệu hiện vật được kiểm kê, bảo quản và phân loại...

 

 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng thăm quan Bảo tàng tỉnh

 

Phát biểu tại buổi kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, đóng góp quan trọng của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, những thế hệ người dân Xứ Lạng, các nghệ sỹ, nghệ nhân, những người tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; tích cực tham gia ý kiến để xây dựng các cơ chế, chính sách, tham mưu cho tỉnh chỉ đạo, đầu tư, huy động mọi nguồn lực; tổ chức nghiên cứu phát huy các giá trị văn hóa trong việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

 

Khánh Ly

 

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn