Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Quyết định công nhận xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Thứ Năm, 23/11/2017 - 15:48
Họp thẩm định xã Hoàng Văn Thụ đạt chuẩn nông thôn mới ngày 07/11/2017

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công nhận xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới (Quyết định số 2210/QĐ-UBND, ngày 22/11/2017).

 

UBND huyện Bình Gia và UBND xã Hoàng Văn Thụ có trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 22/11/2017./.

 

Bích Diệp

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn