Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Họp xem xét Báo cáo của Sở Nội vụ về việc khắc phục những chồng chéo, bất cập trong phân cấp quản lý một số công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội, công cộng trên địa bàn tỉnh (343/GM-UBND ngày 20/11/2017).

GIẤY MỜI

Họp xem xét Báo cáo của Sở Nội vụ về việc khắc phục những chồng chéo, bất cập trong phân cấp quản lý một số công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội, công cộng trên địa bàn tỉnh

 

Thực hiện theo chương trình công tác, Chủ tịch UBND tỉnh triệu tập cuộc họp với nội dung sau:

1. Thành phần

- Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Nội vụ; Lao động – Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Giao thông vận tải; Văn phòng UBND tỉnh; UBND thành phố Lạng Sơn.

2. Thời gian và địa điểm: 01 buổi, bắt đầu từ 08h00’ ngày 23/11/2017 (thứ Năm) tại Phòng họp A, tầng III trụ sở UBND tỉnh.

3. Nội dung: Xem xét Báo cáo của Sở Nội vụ về việc khắc phục những chồng chéo, bất cập trong phân cấp quản lý một số công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội, công cộng hiện nay trên địa bàn tỉnh.

4. Phân công chuẩn bị

- Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo theo nội dung cuộc họp (chủ động in gửi các thành phần dự họp);

-  Các sở, ngành, đơn vị chuẩn bị báo cáo theo lĩnh vực được phân công.

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn