Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Kiểm tra dự án Đấu nối đường Bản Nằm - Bình Độ - Đào Viên (ĐH.02) với đường tuần tra biên giới và dự án Nhà làm việc liên ngành và Nhà công vụ cửa khẩu Bình Nghi (341/GM-UBND ngày 17/11/2017).

GIẤY MỜI

Kiểm tra dự án Đấu nối đường Bản Nằm - Bình Độ - Đào Viên (ĐH.02) với đường tuần tra biên giới và dự án Nhà làm việc liên ngành và Nhà công vụ cửa khẩu Bình Nghi

Thực hiện chương trình công tác, đồng Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức đi kiểm tra tình hình thực hiện dự án Đấu nối đường Bản Nằm - Bình Độ - Đào Viên (ĐH.02) với đường tuần tra biên giới và và dự án Nhà làm việc liên ngành và Nhà công vụ cửa khẩu Bình Nghi, cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng.

- Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn.

- Lãnh đạo UBND huyện Tràng Định.

- Lãnh đạo Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

- Các nhà thầu tham gia dự án (giao Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn mời).

- Phóng viên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn (đưa tin).

2. Thời gian, địa điểm: Ngày 21/11/2017 (thứ Ba), cụ thể: Từ 8h00’ tập trung tại Ngã ba đầu tuyến Km43+850, QL.4A.

3. Công tác chuẩn bị:

- Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chuẩn bị hồ sơ, báo cáo.

- Phương tiện: Lãnh đạo UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh (xe Văn phòng UBND tỉnh); các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường (xe Sở Tài nguyên và Môi trường); các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải (xe Sở Giao thông vận tải); Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn (xe Ban QL KKTCK); Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, Phóng viên Báo, Đài (xe của Ban).

Kính mời các đồng chí tham gia đúng thời gian và địa điểm trên./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn