Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng Xuân Mậu Tuất lần thứ nhất - Năm 2018

Thứ Sáu, 17/11/2017 - 16:58

UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng Xuân Mậu Tuất lần thứ nhất - Năm 2018 tại Quyết định số 2163/QĐ-UBND, ngày 16/11/2017.

 

Đ/c Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  làm Trưởng Ban Tổ chức.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  làm Trưởng Ban Tổ chức. Đồng chí Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm Phó Trưởng Ban thường trực; 02 Phó Trưởng Ban là lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Các thành viên Ban Tổ chức là lãnh đạo các Sở, ngành liên quan và  Đại diện lãnh đạo UBND các huyện phụ trách khối văn hóa xã hội .

 

Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng theo Kế hoạch Tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng Xuân Mậu Tuất lần thứ nhất - Năm 2018 của tỉnh đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

 

Thành lập 03 tiểu ban gồm:  Tiểu ban Nội dung - Tuyên truyền do đồng chí Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Lễ tân - Hậu cần do đồng chí Bế Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch  làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Bảo vệ sức khỏe, an ninh do đồng chí Nông Bích Diệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn làm Trưởng Tiểu ban./.

 

Hằng Chi

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn