Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 20/11/2017 đến Chủ nhật ngày 26/11/2017)

Thứ Năm, 16/11/2017 - 23:20

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 20/11/2017

 

THỨ BA

Ngày 21/11/2017

 

THỨ TƯ

Ngày 22/11/2017

 

THỨ NĂM

Ngày 23/11/2017

THỨ SÁU

Ngày 24/11/2017

 

THỨ BẢY

Ngày 25/11/2017

CHỦ NHẬT

Ngày 26/11/2017

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Họp Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

7h30 Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Sáng: 8h Họp xem xét báo cáo đề xuất việc điều chỉnh phân cấp quản lý tại các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

 

Sáng: 8h Họp Giao Ban Thường trực Tỉnh ủy

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Chiều: Công tác tại Hà Nội

 

 

2

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Họp Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Kiểm tra dự án Đấu nối đường Bản Nằm - Bình Độ - Đào Viên với đường tuần tra biên giới và Dự án Nhà làm việc liên ngành và Nhà công vụ cửa khẩu Bình Nghi, huyện Tràng Định

7h30 Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Sáng: 8h Kiểm tra tình hình thực hiện công trình Đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: - Họp Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- 9h dự Lễ khai giảng năm học mới 2017-2018 tại trường Cao đẳng y tế

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

7h30 Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

4

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn