Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc góp ý với dự thảo Thông tư quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt (3900/VP-KTN, ngày 14/11/2017).

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 2303/CĐSVN-VTATGT ngày 10/11/2017 của Cục Đường sắt Việt Nam về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư (lần 1) quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt. Sau khi xem xét, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến,  trực tiếp gửi Cục Đường sắt Việt Nam theo đúng yêu cầu tại Công văn trên.

(Công văn số 2303/CĐSVN-VTATGT được gửi kèm qua eOffice, trên trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh)

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn