Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc xem xét phát sinh kinh phí triển khai phần mềm quản lý phương tiện tại cửa khẩu (3893/VP-KTTH, ngày 14/11/2017).

Kính gửi: Sở Tài chính.

 

 

Xem xét Tờ trình số 2297/TTr-BCH ngày 10/11/2017 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc phát sinh ngân sách triển khai phầm mềm quản lý phương tiện ra vào cửa khẩu, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Tài chính xem xét hiệu quả triển khai phần mềm; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tại Tờ trình trên trước ngày 25/11/2017.

 (Tờ trình số 2297/TTr-BCH đã gửi đến Sở Tài chính)

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Tài chính, các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn