Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc tham dự Chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực Xúc tiến đầu tư - Vận hành Cổng thông tin Xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam” (3892/VP-KTTH, ngày 14/11/2017).

 

Kính gửi: Sở Công Thương.

 

Xem xét Công văn số 2409/XTTM-XTĐT ngày 10/11/2017 của Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương về việc mời tham dự Chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực Xúc tiến đầu tư - Vận hành Cổng thông tin Xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam”, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Công Thương làm cơ quan đầu mối, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn nghiên cứu, đăng ký và cử cán bộ, công chức tham dự Chương trình tập huấn do Cục Xúc tiến thương mại tổ chức theo Công văn mời trên.

(Công văn số 2409/XTTM-XTĐT được gửi kèm qua eOffice)

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Công Thương và các cơ quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn