Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Dự họp triển khai Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 (337/GM-UBND ngày 11/11/2017).

GIẤY MỜI

Dự họp triển khai Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu,

gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau

Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 11/2017, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với nội dung như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh - Chủ trì;

- Lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (theo Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh);

- Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố;

- Lãnh đạo các Đơn vị: Trạm KSLH Dốc Quýt, Đội 389 tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo Văn phòng và Chuyên viên liên quan;

2. Nội dung: Triển khai Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. 

3. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 11 năm 2017 .

4. Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 4, Trụ sở UBND tỉnh.

5. Tổ chức thực hiện:

- Sở Công Thương chuẩn bị tài liệu theo nội dung cuộc họp (Tài liệu chuẩn bị đủ cho các thành phần dự họp).

- Các thành phần tham dự chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ.

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn