Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Thông báo Thay đổi thời gian Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới và Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Lạng Sơn năm 2017 (449/TB-UBND ngày 11/11/2017).

THÔNG BÁO

Thay đổi thời gian Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới và Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Lạng Sơn năm 2017

                             

 Kính gửi:

 

 

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Các Ban của HĐND tỉnh;

- Thành viên Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh;

- UBND và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố.

 

Ngày 10/11/2017, UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 335/GM-UBND về dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới và Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Lạng Sơn năm 2017, theo đó thời gian tổ chức Hội nghị là 8 giờ 00 phút, ngày 17/11/2017.

 

Do có chương trình công tác đột xuất, UBND tỉnh thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới và Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Lạng Sơn năm 2017, cụ thể như sau:

 

Thời gian Hội nghị: 01 buổi, bắt đầu từ 8 giờ 00, ngày 16/11/2017.

 

Các nội dung khác theo Giấy mời số 335/GM-UBND, ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh không thay đổi.

 

UBND tỉnh thông báo tới các thành phần tham dự Hội nghị được biết./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn