Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong xử lý phương tiện giao thông vi phạm hành chính (3850/VP-NC, ngày 10/11/2017).

                 Kính gửi:

Công an tỉnh.

 

 

Sau khi xem xét Báo cáo số 4283/BC-CAT-PC67 của Công an tỉnh về kết quả rà soát, thực trạng và đề xuất phương án xử lý đối với phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông bị tạm giữ theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo Kết luận số 323/TB-VPCP, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:   

 

1. Đồng ý với đề xuất của Công an tỉnh tại Báo cáo số 4283/BC-CAT-PC67 ngày 27/10/2017, cụ thể:

a) Đối với các phương tiện vi phạm hành chính quá thời hạn tạm giữ 

Công an tỉnh khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng, Công an các huyện, thành phố thực hiện theo đúng quy trình, trình tự, thủ tục việc tịch thu và xử lý phương tiện vi phạm hành chính theo quy định hiện hành.

b) Đối với các phương tiện mới bị tạm giữ mà có đủ căn cứ ra quyết định xử phạt theo quy định

Trong thời hạn ra quyết định xử phạt, khi người vi phạm đến để xử lý vi phạm mà có đủ căn cứ theo quy định thì người có thẩm quyền phải ra quyết định xử phạt ngay và trả lại phương tiện bị tạm giữ cho người vi phạm hoặc chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp theo quy định của pháp luật, hạn chế việc tạm giữ phương tiện đến hết thời hạn tạm giữ, trừ các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma tuý.

2. Giao Công an tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng văn bản của UBND tỉnh để đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn cụ thể, rõ ràng và đơn giản hóa về trình tự, thủ tục tịch thu sung quỹ Nhà nước đối với các phương tiện quá thời hạn tạm giữ để các địa phương thực hiện việc xử lý tịch thu sung quỹ Nhà nước được nhanh chóng, thuận lợi.

 

b) Nghiên cứu, chỉ đạo các đơn vị chức năng, Công an các huyện, thành phố thực hiện việc cho phép tổ chức, cá nhân vi phạm đặt tiền bảo lãnh phương tiện giao thông bị tạm giữ theo quy định hiện hành, giảm tình trạng quá tải của các kho, bãi tạm giữ các phương tiện vi phạm hành chính.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn