Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới và Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Lạng Sơn năm 2017 (335/GM-UBND ngày 10/11/2017).

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới và

Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống

bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Lạng Sơn năm 2017

 

         

Thực hiện Quyết định số 1712/QĐ-BCĐTHĐ ngày 30/10/2017 của Ban Chỉ đạo Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017; Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng kính mời Đại biểu tới dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới và Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Lạng Sơn năm 2017, cụ thể như sau:

          1. Thành phần:

- Lãnh đạo Tỉnh ủy (Có giấy mời riêng);

- Lãnh đạo HĐND tỉnh (Có giấy mời riêng);

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Có giấy mời riêng);

- Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (Có giấy mời riêng);

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Các Ban của HĐND tỉnh;

- Thành viên Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn;

          - Đại diện lãnh đạo UBND và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố (riêng UBND thành phố Lạng Sơn cử thêm 200 đại biểu từ các tổ chức Hội để tham dự Hội nghị và tham gia các hoạt động diễu hành hưởng ứng).

- Đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng (giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội mời).

          2. Nội dung: Tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới và Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Lạng Sơn năm 2017.

          3. Thời gian: 01 buổi, từ 8h00’, ngày 17/11/2017.

          4. Địa điểm: Hội trường UBND thành phố Lạng Sơn.

          Trân trọng kính mời đại biểu đến dự Hội nghị đúng thời gian và địa điểm trên./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn