Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 (334/GM-UBND ngày 09/11/2017).

GIẤY MỜI

Dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-HĐND ngày 11/4/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ năm 2017 của đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh mời các cơ quan, đơn vị dự buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Tài nguyên và Môi trường; Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Thời gian: 14h00’ ngày 13/11/2017 (thứ Hai).

(Lãnh đạo các sở, ngành, thành phần của tỉnh tập trung tại trụ sở UBND tỉnh, xuất phát lúc 13 giờ 15 phút, ngày 13/11/2017).

3. Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Quang Lang, huyện Chi Lăng.

4. Phân công thực hiện:

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị chương trình, phương tiện để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi tiếp xúc cử tri;

- Bố trí phương tiện: Các Sở: Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông vận tải (xe Sở Giao thông vận tải); Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Y tế (xe Sở Nông nghiệp và PTNT); Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (xe Sở Lao động – Thương binh và Xã hội).

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự ./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn