Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 (334/GM-UBND ngày 09/11/2017).

GIẤY MỜI

Dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-HĐND ngày 11/4/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ năm 2017 của đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh mời các cơ quan, đơn vị dự buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Tài nguyên và Môi trường; Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Thời gian: 14h00’ ngày 13/11/2017 (thứ Hai).

(Lãnh đạo các sở, ngành, thành phần của tỉnh tập trung tại trụ sở UBND tỉnh, xuất phát lúc 13 giờ 15 phút, ngày 13/11/2017).

3. Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Quang Lang, huyện Chi Lăng.

4. Phân công thực hiện:

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị chương trình, phương tiện để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi tiếp xúc cử tri;

- Bố trí phương tiện: Các Sở: Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông vận tải (xe Sở Giao thông vận tải); Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Y tế (xe Sở Nông nghiệp và PTNT); Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (xe Sở Lao động – Thương binh và Xã hội).

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự ./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn