Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Giấy mời Họp xem xét Phương án thiết kế hạng mục Quảng trường, bãi đỗ xe, khuôn viên khu vực phía trước Toà nhà cửa khẩu Hữu Nghị (332/GM-UBND ngày 07/11/2017).

GIẤY MỜI

Họp xem xét Phương án thiết kế hạng mục Quảng trường, bãi đỗ xe,

 khuôn viên khu vực phía trước Toà nhà cửa khẩu Hữu Nghị.

         

 

            Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét Phương án thiết kế hạng mục Quảng trường, bãi đỗ xe, khuôn viên khu vực phía trước Toà nhà cửa khẩu Hữu Nghị, với nội dung sau:

1. Thành phần:

  - Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

  - Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan Lạng Sơn.

  - Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc.

  - Lãnh đạo Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh.

2. Nội dung:

- Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh báo cáo Phương án thiết kế hạng mục Quảng trường, bãi đỗ xe, khuôn viên khu vực phía trước Toà nhà cửa khẩu Hữu Nghị (tài liệu chuẩn bị 15 bản).

- Các Sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ báo cáo, tham gia góp ý kiến.

3. Thời gian, địa điểm:

  - Từ 8 giờ 00 ngày 09/11/2017.

- Phòng họp trực tuyến (tầng 3)-Trụ sở UBND tỉnh Lạng Sơn.

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn