Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 30/10/2017 đến Chủ nhật ngày 05/11/2017)

Thứ Năm, 26/10/2017 - 20:45

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 30/10/2017

 

THỨ BA

Ngày 31/10/2017

 

THỨ TƯ

Ngày 01/11/2017

 

THỨ NĂM

Ngày 02/11/2017

THỨ SÁU

Ngày 03/11/2017

 

THỨ BẢY

Ngày 04/11/2017

CHỦ NHẬT

Ngày 05/11/2017

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Giao ban Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh

 

Sáng: 8h Khảo sát quỹ đất chuẩn bị cho dự án chăn nuôi bò sữa tại huyện Hữu Lũng

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: 8h Họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát quỹ đất công, tài sản công trên địa bàn tỉnh

Sáng: 7h30 Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11, kỳ I

 

 

Chiều: 14h Họp xem xét việc thu hồi, giải tỏa 36 ki - ốt tại sân T2, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn

 

Chiều: Công tác tại thành phố Hà Nội

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: 14h Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11, kỳ I

Tối: 19h00 dự Lễ khai mạc Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn) năm 2017

 

 

2

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Giao ban Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh

 

Sáng: 8h Họp xem xét phương án xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: 8h Họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát quỹ đất công, tài sản công trên địa bàn tỉnh

Sáng: 7h30 Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11, kỳ I

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: 14h Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11, kỳ I

 

 

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: 8h Giao ban Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh

 

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Dự và chỉ đạo hoạt động diễn tập tại huyện Bình Gia

Sáng: 8h Họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát quỹ đất công, tài sản công trên địa bàn tỉnh

Sáng: 7h30 Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11, kỳ I

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: 14h Họp nghe Sở Tài chính báo cáo về công tác đấu thầu thu gom, xử lý rác thải

Chiều: Dự và chỉ đạo hoạt động diễn tập tại huyện Bình Gia

Chiều: 14h Kiểm tra công tác chuẩn bị và dự gặp mặt xã giao các Đoàn tham gia Hội chợ thương mại Việt - Trung

Tối: 19h00 dự lễ khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Việt – Trung

 

 

4

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

 

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn