Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Lịch công tác tuần của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Từ thứ Hai ngày 22/10/2017 đến Chủ nhật ngày 29/10/2017)

Thứ Hai, 23/10/2017 - 14:56

TT

 

HỌ VÀ TÊN

 

THỨ HAI

Ngày 23/10/2017

 

THỨ BA

Ngày 24/10/2017

 

THỨ TƯ

Ngày 25/10/2017

 

THỨ NĂM

Ngày 26/10/2017

THỨ SÁU

Ngày 27/10/2017

 

THỨ BẢY

Ngày 28/10/2017

CHỦ NHẬT

Ngày 29/10/2017

1

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,

Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh

 

7h30 Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, kỳ 2

Sáng: 8h Họp xem xét báo cáo về giải pháp thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và một cửa điện tử liên thông

 

7h30 Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10, kỳ II

Sáng: Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

2

Đồng chí Lý Vinh Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh

7h30 Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, kỳ 2

Sáng: 8h Họp xem xét báo cáo về giải pháp thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và một cửa điện tử liên thông

 

7h30 Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10, kỳ II

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

3

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh

 

Sáng: 8h Dự họp liên tịch với Thường trực HĐND tỉnh dự kiến nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2017

Sáng: 8h Họp xem xét báo cáo về giải pháp thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và một cửa điện tử liên thông

7h30 Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10, kỳ II

Sáng: 7h30 Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Bình Gia

 

 

 

Chiều: 14h Họp xem xét dự kiến giao chỉ tiêu thu Ngân sách 2018

Chiều: Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND, kỳ 2

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

 

4

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đi học lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Đi học lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Đi học lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Đi học lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Đi học lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

 

 

 

 

 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn