Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao đối với huyện Văn Lãng

Thứ Sáu, 20/10/2017 - 16:37

Ngày 19/10/2017, Tổ Công tác số 2 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã có buổi làm việc tại UBND huyện Văn Lãng về tình hình thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao trong năm 2017.

 

Theo Báo cáo của UBND huyện Văn Lãng, tính từ ngày 01/01/2017 đến nay, tổng số Thông báo kết luận của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và văn bản giao việc là 33 nội dung, trong đó, đã hoàn thành đúng hạn 28 nội dung, 1 nội dung hoàn thành nhưng quá thời hạn, còn 4 nội dung đang trong thời hạn triển khai. Kết quả thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 như xây dựng xã Trùng Quán đạt chuẩn nông thôn mới; đổi mới tổ chức sản xuất, phát triển Hợp tác xã thủy sản và phát triển thương hiệu Hồng vành khuyên; công tác thu ngân sách trên địa bàn; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông… cũng được UBND huyện chủ động, nỗ lực triển khai ngay từ đầu năm và có một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, đa số đang sắp đạt tính đến thời điểm kiểm tra.

 

Tại buổi làm việc, huyện đã báo cáo rõ  kết quả, cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; đồng thời, kiến nghị, đề xuất giảm số lượng mời huyện tham dự các cuộc họp của tỉnh, của các sở, ngành để dành thời gian xử lý các công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của huyện,  thời hạn giao hoàn thành công việc cần hợp lý hơn để thực hiện có chất lượng, khả thi, các cơ quan tỉnh cần có sự phối hợp, điều chỉnh, bố trí lịch kiểm tra, làm việc tại huyện cần tránh trùng nhau hoặc quá dầy vào cùng một thời điểm,….

 

Tổ công tác đã ghi nhận sự chủ động, nỗ lực, tích cực trong chỉ đạo, điều hành của huyện và chia sẻ với những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao; tổng hợp đầy đủ những kiến nghị của huyện, báo cáo, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

Bích Diệp

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn