Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Họp xem xét kết quả hoàn thiện thủ tục pháp lý và đầu tư xây dựng dự án kinh doanh bến, bãi đỗ xe hàng tại khu vực cửa khẩu

Thứ Sáu, 20/10/2017 - 14:43

Ngày 19/10/2017, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét kết quả hoàn thiện thủ tục pháp lý và đầu tư xây dựng dự án kinh doanh bến, bãi đỗ xe hàng tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

Theo kết quả công tác kiểm tra, rà soát tại 31 dự án của 25 doanh nghiệp đang có hoạt động kinh doanh bến, bãi xe hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh do Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn chủ trì thực hiện thì có: 6 dự án đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý và đầu tư xây dựng; có 3 dự án đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý nhưng chưa hoàn thiện hạng mục đầu tư xây dựng; 4 dự án chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý nhưng đã hoàn thiện hạng mục đầu tư xây dựng; 9 dự án chưa hoàn thiện hồ sơ và chưa hoàn thiện hạng mục đầu tư xây dựng; có 3 dự án chưa thực hiện thủ tục đầu tư; 6 dự án hoạt động chưa đúng chức năng theo hồ sơ pháp lý.

 

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các sở, ngành và các huyện, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã cho ý kiến chỉ đạo cụ thể về việc điều chỉnh quy mô, cho tiếp tục thực hiện, hoạt động, tạm dừng hoạt động đối với từng dự án.  Đồng chí đề nghị các sở, ngành liên quan đôn đốc các nhà đầu tư có lộ trình cụ thể để tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý và đầu tư xây dựng các hạng mục của dự án; Ban quản lý cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn và các huyện liên quan tiếp tục rà soát các thủ tục liên quan đến giấy phép xây dựng và xác nhận các thủ tục theo thẩm quyền của Ban và của các huyện./.

 

Bích Diệp

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn