Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Xây dựng mô hình điểm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND cấp xã

Thứ Sáu, 20/10/2017 - 00:35

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh về việc “Tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020” và nhiệm vụ nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2017 và những năm tiếp theo. Ngày 16/10/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND về việc triển khai xây dựng mô hình điểm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND cấp xã năm 2017.

 

Mục tiêu chính của Kế hoạch này là triển khai xây dựng mô hình điểm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của 50 UBND cấp xã thuộc 10 huyện trên địa bàn tỉnh. Sau 03 tháng áp dụng thí điểm sẽ tiến hành đánh giá hiệu quả, mở rộng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của UBND cấp xã trên địa bàn; phấn đấu đến hết năm 2020 có trên 70% UBND cấp xã hoàn thành việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý vào hoạt động của đơn vị.

 

Thực hiện kế hoạch này, khó khăn lớn nhất gặp phải là thời gian quá ngắn, hiện chỉ còn hơn 2 tháng để thực hiện trong khi khối lượng công việc là rất lớn; những nội dung chiếm nhiều thời gian và vận hành tại xã là: Khảo sát và đánh giá thực trạng quản lý; tập huấn nhận thức về tiêu chuẩn và phương pháp viết tài liệu ISO, soát xét tài liệu; hướng dẫn thực hiện đánh giá nội bộ để kiểm tra việc áp dụng lần lượt tại các đơn vị; thiết lập các thủ tục để công bố và công bố phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008,… trong khi quy trình, hệ thống quản lý chất lượng của UBND các xã hiện chưa được đồng bộ hóa và thống nhất cao. Để đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện cần nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số 174/KH-UBND, huyện phải cử cán bộ theo dõi thường xuyên việc triển khai thực hiện, đặc biệt là chỉ đạo các xã trong chương trình phải phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ và đơn vị tư vấn thực hiện./.

 

Lý Hồng Hải

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn