Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Tổ Công tác số 1 của Chủ tịch UBND kiểm tra tại Sở Xây dựng

Thứ Sáu, 20/10/2017 - 00:33

Sáng ngày 19/10/2017, Tổ Công tác số 1 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Tổ trưởng Tổ công tác đã có buổi kiểm tra tại Sở Xây Dựng về việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Toàn cảnh buổi kiểm tra tại Sở Xây dựng

Qua kiểm tra cho thấy Sở Xây dựng đã nỗ lực, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao. Tính từ ngày 01/01/2017 đến 15/10/2017, UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng thực hiện tổng số 134 nhiệm vụ, đã hoàn thành 106 nhiệm vụ đúng thời hạn và 21 nhiệm vụ quá thời hạn. Đồng thời, Sở Xây dựng cũng đã chủ động ban hành kế hoạch, tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 theo Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày ngày 26/01/2017 và Kế hoạch số 48a/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh. Thực hiện đầy đủ, đúng quy trình việc cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trên phần mềm quản lý nhiệm vụ.

 

Một số nhiệm vụ thực hiện chậm thời hạn theo yêu cầu là do có một số nhiệm vụ phức tạp cần có thời gian để phối hợp với các cơ quan liên quan thu thập nhiều thông tin, số liệu và thảo luận, thống nhất trước khi trình UBND tỉnh; việc kiểm tra, đôn đốc đã được quan tâm nhưng có lúc chưa kịp thời. Một số nhiệm vụ tuy không có thời hạn nhưng vẫn chưa hoàn thiện do phải trải qua nhiều bước theo quy trình quy định, số liệu báo cáo từ UBND các huyện, thành phố, văn bản phối hợp giữa các sở, ngành không đảm bảo thời gian theo yêu cầu.

 

Đồng chí Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác phát biểu kết luận

Tại cuộc kiểm tra, đồng chí Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đánh giá cao sự tập trung, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đa số nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn. Tuy nhiên, vẫn còn một số công việc hoàn thành chậm thời hạn; chất lượng của một số nội dung tờ trình, báo cáo của Sở chưa cao; chưa có các giải pháp bài bản để nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý về quy hoạch, xây dựng, đô thị, vệ sinh môi trường đô thị; chưa xây dựng quy chế quản lý nhiệm vụ được giao trong nội bộ Sở.

 

Đồng chí Tổ trưởng Tổ công tác đã đề nghị Sở Xây dựng trong thời gian tới tiếp tục rà soát, thực hiện đạt kết quả cao nhất các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao, nhất là các nhiệm vụ trọng tậm năm 2017. Tập trung khắc phục những khó khăn, hạn chế; tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao; tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Có biện pháp bài bản, lâu dài hơn trong việc nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý về quy hoạch, xây dựng, đô thị, vệ sinh môi trường đô thị; khẩn trương xây dựng quy chế quản lý nhiệm vụ được giao trong nội bộ Sở. Đối với các kiến nghị của Sở, Tổ công tác sẽ tiếp thu, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

Bích Diệp

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn