Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 10/2017 (kỳ 1)

Thứ Ba, 17/10/2017 - 22:20

Ngày 17/10/2017, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10 (kỳ 1) của UBND tỉnh.

 

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận các dự thảo: Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉnh trang phát triển đô thị; Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; Quyết định của UBND tỉnh về giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô; Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định của UBND tỉnh Quy định phạm vi, tuyến đường, thời gian hoạt động và quản lý hoạt động thí điểm xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện chở khách tham quan du lịch trong khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc và khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

 

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Sau khi nghe ý kiến thảo luận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, với dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉnh trang phát triển đô thị, yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục hoàn thiện, trình UBND tỉnh trước 30/10/2017; trong đó, cần chỉnh sửa tên của dự thảo cho phù hợp với 02 nội dung là chỉnh trang và phát triển đô thị; tập trung đi sâu vào những hạn chế, từ đó, làm rõ hơn các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện như công tác quản lý đô thị, quản lý quy hoạch, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức giao thông đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, kiểm tra, xử lý vi phạm...

 

Nhấn mạnh, việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định ưu đãi, hỗ trợ đầu tư là rất cần thiết; Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến đóng góp, nêu cụ thể hơn một số nội dung trong dự thảo như: Phân loại, thời gian thực hiện các dự án, đối tượng và phạm vi áp dụng, điều kiện hỗ trợ cũng như quy trình, thủ tục và trách nhiệm của nhà đầu tư; đồng thời, Sở cần nghiên cứu, tổ chức Hội nghị đánh giá những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, trên cơ sở các ý kiến trao đổi, tham mưu, đề xuất ban hành chính sách ưu đãi phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, tạo sự chuyển biến, có tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện.

 

Với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định phạm vi, tuyến đường, thời gian hoạt động và quản lý hoạt động thí điểm xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện chở khách tham quan du lịch trong khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc và khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, cơ quan soạn thảo tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo, làm rõ phạm vi, tuyến đường, số lượng các đơn vị tham gia thí điểm, rà soát lại các quy định đối với đơn vị tham gia thí điểm hoạt động.

 

Thống nhất thông qua dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô; Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật./.

 

Bích Diệp

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn