Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách giai đoạn 2002-2017 (301/GM-UBND ngày 13/10/2017).

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 15 năm

thực hiện tín dụng chính sách giai đoạn 2002 - 2017

 

 

Thực hiện Công điện số 1039/CĐ-VPCP ngày 11 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về việc mời dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách giai đoạn 2002-2017, Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, UBND tỉnh mời tham dự Hội nghị trực tuyến với nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên CSHCM, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thành phố.

- Ban Giám đốc và Trưởng các phòng có liên quan thuộc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; các tập thể, cá nhân được khen thưởng (giao Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội mời).

2. Thời gian: Từ 14h00’, ngày 16 tháng 10 năm 2016 (thứ Hai). Các đại biểu có mặt tại phòng họp trước 10 phút.

3. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện

- Giao Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội chủ động liên hệ với  Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương để nhận tài liệu Hội nghị, có trách nhiệm in, gửi cho các đại biểu dự họp; chuẩn bị tham luận và ý kiến phát biểu tại Hội nghị.

- Viễn thông Lạng Sơn phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Tin học - Công báo), Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo tốt cho Hội nghị.

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự họp./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn