Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thông báo bổ sung nội dung họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2017 (kỳ 1) (412/TB-UBND ngày 12/10/2017).

THÔNG BÁO

Bổ sung nội dung họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2017 (kỳ 1)

(Ngày 17/10/2017)

___________________

 

UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 299/GM-UBND ngày 11/10/2017 về họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2017 (kỳ 1), tổ chức vào ngày 17/10/2017 với 5 nội dung. Do yêu cầu công việc, Chủ tịch UBND tỉnh bổ sung 1 nội dung tại phiên họp như sau:

 

Sở Giao thông vận tải trình: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định phạm vi, tuyến đường, thời gian hoạt động và quản lý hoạt động thí điểm xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện chở khách tham quan du lịch trong khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc và khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. (nội dung họp cuối cùng theo Giấy mời số 299/GM-UBND).

 

Mời các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan, UBND thành phố Lạng Sơn, UBND các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình.

 

          UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, dự họp./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn