Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc giải phóng mặt bằng dự án Bến xe Lộc Bình (3422/VP-KTN, ngày 12/10/2017).

Kính gửi: UBND huyện Lộc Bình.

        

 

Xem xét Tờ trình số 06/TT/Cty ngày 04/10/2017 của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Chi Ma về việc giải phóng mặt bằng đất vườn và đất ruộng giao cho dự án Bến xe Lộc Bình, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao UBND huyện Lộc Bình khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Chi Ma tại Tờ trình trên, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

(Tờ trình số 06/TT/Cty được gửi kèm theo qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND huyện Lộc Bình, các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn