Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Ban hành Quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh

Thứ Năm, 12/10/2017 - 21:02

Ngày 10/10/2017, UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ, các cơ quan có liên quan, các tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Không áp dụng đối với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân hoạt động đo đạc và bản đồ nhằm mục đích phục vụ quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

 

Hoạt động đo đạc và bản đồ phải tuân thủ các nguyên tắc: Bảo đảm cung cấp dữ liệu địa lý phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nâng cao dân trí và thúc đẩy tiến bộ xã hội; các sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản phải được cập nhật thường xuyên và kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; việc thành lập các sản phẩm bản đồ chuyên ngành, cơ sở dữ liệu địa lý chuyên ngành phải sử dụng các lớp thông tin nền của bản đồ địa hình quốc gia, cơ sở dữ liệu địa lý quốc gia; công trình xây dựng đo đạc là tài sản của Nhà nước, phải được sử dụng và bảo vệ theo quy định của pháp luật.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/10/2017 và thay thế Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND ngày 19/12/2006 của UBND tỉnh về ban hành Quy định hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.

                                                                                               

Ngọc Trường

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn