Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Thông báo về việc dự họp về triển khai thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước (410/TB-UBND ngày 12/10/2017).

THÔNG BÁO

Về việc dự họp về triển khai thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

 

 

UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 295/GM-UBND ngày 09/10/2017 về việc dự họp về triển khai thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước vào 14h00’ ngày 13/10/2017 (thứ Sáu),

 

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng, các sở, ban, ngành, Giám đốc đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp dự cuộc họp trên (không ủy quyền cho cấp phó dự thay).

 

UBND tỉnh thông báo tới các thành phần mời họp được biết./. 

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn