Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Kế hoạch Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dụcpháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” năm 2017

Thứ Năm, 12/10/2017 - 16:35

Ngày 11/10/2017, Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” ban hành Kế hoạch số: 142/KH-BCĐ về việc Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016”  năm 2017.

 

Ảnh minh họa (Nguồn:  langson.gov.vn/bandantoc)

Kế hoạch tập trung vào một số nội dung chính: Tổ chức khảo sát, đánh giá, nắm thực trạng công tác PBGDPL, xác định các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác PBGDPL tại địa bàn trọng điểm; Tổ chức PBGDPL cho nhân dân tại địa bàn trọng điểm bằng các hình thức cụ thể như: Tổ chức Hội nghị phổ biến trực tiếp; thi tìm hiểu pháp luật; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh cơ sở; sinh hoạt ngày pháp luật… Biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL để phát cho nhân dân tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; thực hiện chỉ đạo điểm về tăng cường PBGDPL theo lĩnh vực tại một số địa bàn trọng điểm./.

 

Hằng Chi

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn