Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn

Thứ Năm, 12/10/2017 - 16:31

UBND tỉnh vừa kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh tại Quyết định số: 1883/QĐ-UBND, ngày 11/10/2017.

 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban.

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Trưởng ban thường trực; Các Phó Trưởng ban là: Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh. Các Ủy viên là lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan.

 

Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh có chức năng và nhiệm vụ: tham mưu, giúp UBND tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan tới sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; phát triển và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong hoạt động của các doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;  thẩm định, trình các Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức nghiên cứu đề xuất các mô hình tổ chức đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước..

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư  là cơ quan thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số: 1952/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 và số 240/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh./.

 

Hằng Chi

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn