Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Về việc xây dựng Cổng thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp (3419/VP-KGVX, ngày 12/10/2017).

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.

 

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 889/TTr-STTTT ngày 03/10/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc xin chủ trương xây dựng Cổng thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp, đồng chí  Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Đồng ý chủ trương xây dựng Cổng thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp như đề nghị tại Tờ trình số 889/TTr-STTTT. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai các bước triển khai, xây dựng Cổng thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trong năm 2017.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn