Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Tài chính Hồng Hà (3408/VP-KTTH, ngày 11/10/2017).

Kính gửi:

                                                 - Sở Tài chính;

                                                 - Công ty TNHH Tài chính Hồng Hà.

         

 

          Sau khi xem xét Văn bản số 86/CV-DA1S ngày 06/10/2017 của Công ty TNHH Tài chính Hồng Hà về việc “trả lời CV số 1766/STC – QLG&CS của Giám đốc sở TC tỉnh Lạng Sơn”, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét các kiến nghị của Công ty TNHH Tài chính Hồng Hà tại Văn bản trên theo đúng quy định của pháp luật; đề xuất, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

(Văn bản số 86/CV-DA1S ngày 06/10/2017 gửi kèm theo qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài chính, các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn