Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc xem xét đề nghị của Chi cục Quản lý thị trường (3403/VP-KTTH, ngày 11/10/2017).

Kính gửi: Sở Tài chính.

 

 

Xem xét Báo cáo số 785/BC-QLTT ngày 06/10/2017 của Chi cục Quản lý thị trường về đề xuất bổ sung kinh phí đảm bảo phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính của Đội QLTT số 7 và Trạm KSLH Dốc Quýt, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét đề nghị của Chi cục Quản lý thị trường tại Báo cáo trên; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 20/10/2017.

(Báo cáo  số 785/BC-QLTT  được gửi kèm qua eOffice)

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Tài chính thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn