Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Kiểm tra thực địa xây dựng dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn (300/GM-UBND ngày 10/10/2017).

GIẤY MỜI

Kiểm tra thực địa xây dựng dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn

 

Thực hiện Chương trình công tác, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tình hình thực hiện dự dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn với nội dung như sau:

1. Thành phần

- Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải.

- Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn.

- Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn (Chủ đầu tư mời Ban Quản lý dự án, các đơn vị Tư vấn, Nhà thầu thi công).

2. Thời gian, địa điểm

Bắt đầu từ 14 giờ 00 ngày 12/10/2017 (thứ 5). Các thành phần tập trung tại trụ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn để đi kiểm tra thực tế tại hiện trường, sau đó họp kết luận buổi làm việc tại trụ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.

3. Phân công chuẩn bị

- Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn (Chủ đầu tư) chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện; hướng dẫn Đoàn kiểm tra đến địa điểm thi công xây dựng một số gói thầu (đã thi công, đang thi công và chuẩn bị thi công).

- Các Sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra.

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn