Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 02/10 - 08/10/2017)

Thứ Tư, 11/10/2017 - 21:15

Ban hành chính sách Chính quyền bảo đảm cho doanh nghiệp vay vốn thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng giai đoạn 2017 - 2025; Kế hoạch phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch đến năm 2020.

 

Ban hành chính sách Chính quyền bảo đảm cho doanh nghiệp vay vốn thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội

 

UBND tỉnh ban hành chính sách “Chính quyền bảo đảm cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020” tại Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017. Chính quyền thực hiện bảo đảm đối với các doanh nghiệp (nhà thầu) đã trúng thầu để vay vốn thực hiện phần xây lắp những dự án được đầu tư bằng nguồn vốn của ngân sách nhà nước, thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020. Ngân hàng thương mại cam kết cho doanh nghiệp vay vốn tối đa 70% giá trị gói thầu của từng dự án. Thời hạn cho vay phù hợp với từng dự án theo kế hoạch vốn giai đoạn 2016 - 2020. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2017.

 

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng giai đoạn 2017 - 2025

 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 05/10/2017 thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 27/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng giai đoạn 2017 - 2025. Phấn đấu đến hết năm 2018 hoàn thành việc xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát cho các gia đình chính sách người có công. Đến năm 2020 giải quyết cơ bản các trường hợp tồn đọng về xác nhận liệt sĩ và cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”; 100% hộ gia đình chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình; 100% người có công với cách mạng được đáp ứng nhu cầu chăm sóc, điều dưỡng.

 

Kế hoạch phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch đến năm 2020

 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 06/10/2017 thực hiện Kết luận số 152-KL/TU ngày 25/7/2017 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TU ngày 18/6/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch đến năm 2020. Giai đoạn 2016 - 2020, phấn đấu tốc độ tăng trưởng lĩnh vực dịch vụ bình quân từ 9 - 10%/năm trở lên; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 11%/năm trở lên, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tăng bình quân trên 9%/năm; tăng huy động vốn bình quân giai đoạn đạt 15%/năm, tăng trưởng tín dụng bình quân đạt 16%/năm; thu hút trên 3,7 triệu lượt du khách, doanh thu đạt trên 1.160 tỷ đồng.

 

Tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội

 

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại Công văn số 1052/UBND-KGVX ngày 04/10/2017. Yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 3982/BVHTTDL-VHCS ngày 20/9/2017. Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm quản lý và tổ chức lễ hội; không để xảy ra các hành vi phản cảm, kích động bạo lực, vi phạm các quy định.

 

Tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật

 

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật tại Công văn số 1059/UBND-NC ngày 06/10/2017. Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tiếp nhận, tổng hợp, đánh giá và xử lý các thông tin của các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp và cá nhân cung cấp, phản ánh.

 

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9/2017

 

Ngày 02/10/2017, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9, thảo luận, thống nhất các nội dung: Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TU ngày 13/2/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đến năm 2015 và những năm tiếp theo; 4 dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định quản lý công tác văn thư, lưu trữ và hồ sơ tài liệu lưu trữ; ban hành quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc lập, thẩm định, theo dõi, kiểm tra, đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; quy định về tổ chức, quản lý và công bố hoạt động của bãi đỗ xe; ban hành Quy chế quản lý về hoạt động thông tin đối ngoại và dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016.

 

Kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án trọng điểm quý III/2017

 

Ngày 03/10/2017, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình các dự án trọng quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017. Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố cùng chủ đầu tư tiếp tục chủ động, quyết liệt, giải quyết dứt điểm về giải phóng mặt bằng đối với dự án đường giao thông Khu phi thuế quan, đẩy nhanh tiến độ thi công khi có mặt bằng; hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án cải tạo trường THPT chuyên Chu Văn An; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh. 

 

Xem tin theo ngày

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn