Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cậpmyspace tracker

Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến “Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới” (298/GM-UBND ngày 11/10/2017).

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị trực tuyến “Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng

và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới”

 

 

Thực hiện Công điện số 1019/CĐ-VPCP ngày 09/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc dự Hội nghị trực tuyến “Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới”, UBND tỉnh mời các đại biểu dự Hội nghị như sau:

1. Thành phần mời

- Mời Thường trực Tỉnh ủy dự họp;

- Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các thành viên Ban Chỉ đạo về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017-2020 (Quyết định 1434/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh), Văn phòng UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo: Huyện ủy, Thành ủy, UBND các huyện, thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh;

- Đại diện Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Lộc Bình, Đình Lập.

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8 giờ 00 phút, thứ Bảy, ngày 14/10/2017.

3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UND tỉnh.

4. Phân công chuẩn bị

-  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động tiếp nhận tài liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, in đủ cho các thành phần họp; dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về hiện trạng công tác quản lý, bảo vệ rừng và các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, các đề xuất, kiến nghị có liên quan.

- Viễn thông Lạng Sơn phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Tin học - Công báo), Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết cho phòng họp trực tuyến.

- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp, công tác phục vụ.

Trân trọng kính mời các đại biểu tham dự Hội nghị./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn