Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị định của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (3392/VP-NC, ngày 10/10/2017).

           Kính gửi:

Sở Nội vụ.

 

 

Thực hiện Công văn số 5266/BNV-TL ngày 04/10/2017 của Bộ Nội vụ về việc góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, dự thảo văn bản góp ý của UBND tỉnh theo yêu cầu của Bộ Nội vụ tại Công văn trên; hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 17/10/2017.

(Công văn số 5266/BNV-TL được gửi kèm theo qua eOffice).

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan phối hợp, thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn