Liên kết Websites
Sở Ban ngành, Huyện thị
Thống kê truy cập

myspace tracker

 

Về việc xử lý vi phạm về tiêm thuốc an thần vào động vật trước khi giết mổ (3382/VP-KTN, ngày 09/10/2017).

 

Kính gửi:

 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Công an tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố.

 

Thực hiện Công văn số 8350/BNN-TTr ngày 04/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị chỉ đạo thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm về tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

Tổ chức tuyên truyền cho các cơ sở giết mổ và đối tượng liên quan về nguy cơ, tác hại của việc tiêm thuốc an thần vào lợn cũng như các loài động vật khác trước trước khi giết mổ; các chế tài xử lý vi phạm quy định trên.

Thiết lập, công bố rộng rãi đường dây nóng tiếp nhận thông tin tố giác hành vi vi phạm; tổ chức cho các cơ sở giết mổ ký cam kết không thực hiện việc tiêm thuốc an thần vào lợn cũng như các loài động vật khác trước khi giết mổ; công bố công khai cơ sở đã ký cam kết trên địa bàn quản lý.

Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở giết mổ không tuân thủ đúng các quy định pháp luật, đặc biệt là hành vi tiêm thuốc an thần vào lợn trước khi giết mổ; thông báo rộng rãi cơ sở sai phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả quy định về trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý trong việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm theo Điểm b, Khoản 1 Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo hệ thống cơ quan thú y tăng cường giám sát hoạt động của các lò mổ, kiểm soát tình trạng giết mổ; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng thuốc an thần dùng trong thú y; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

3. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng trực thuộc tăng cường công tác trinh sát, nắm bắt thông tin về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giết mổ động vật trên địa bàn, đặc biệt là hành vi tiêm thuốc an thần vào lợn (cũng như các động vật khác) trước khi giết mổ; kịp thời hiệp đồng với các lực lượng thanh tra, quản lý chuyên ngành để xử lý nghiêm các cơ sở giết mổ vi phạm pháp luật.

4. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường đưa tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm nói chung và chuyên đề theo nội dung công văn này.

 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan có liên quan thực hiện./.

VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh.

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3812 605 – Fax: 025 3812 336 ; Email : vanphong@langson.gov.vn hoặc ubndls@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn